A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWizyta delegacji irackiej w mieleckiej strefie

 W dniu 20 lutego 2013 r. gościliśmy wysokiej rangi przedstawicieli rządu irackiego, którzy przebywali w naszym kraju w ramach wizyty studyjnej mającej na celu zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie przemian gospodarczych i rozwiązan ekonomicznych przeciwdziałalnia ich  negatywnym skutkom. Organzatorami misji były agendy ONZ w Polsce : UNDP i UNIDO. Po spotkaniach w PAIiIZ delegacja odwiedziła wybrane specjalne strefy ekonomiczne, wśród których znalazła się EURO-PARK MIELEC - pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce. W ramach pobytu zaprezentowano historię powstania strefy oraz efekty jej funkcjonowania, co spotkało się z żywym odbiorem ze strony gości irackich zainteresowanych wykorzystaniem polskich doświadczenia przy tworzeniu koncepcji rozwoju regionu Basra, jednego z najważniejszych ośrodków zycia gospodarczego Iraku. Pobyt delegacji zakończylismy prezentacją  zagospodarowania strefy w Mielcu w trakcie objazdu strefy oraz zwiedzaniem zakładu firmy Bury Sp. z o.o.