A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefa Szkolnictwa Zawodowego

Jednym z zadań Zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym inicjowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z uczelniami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będąca instrumentem wsparcia dla rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy wpisuje się w inicjatywę propagowania kształcenia zawodowego.

Działania podejmowane przez Zarządzającego będą kreować obszar dla współpracy biznesu z oświatą. Poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć proedukacyjnych stworzy się miejsce dla wspólnych działań na rzecz kształtowania przyszłych kadr specjalistów dla polskiej gospodarki.

Warto podkreślić, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów edukacji młodzieży. Łącząc w sobie możliwość zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych służy przystosowywaniu przyszłych pracowników do rzeczywistych warunków pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

2015.04.20

Mielecka SSE angażuje się w projekt edukacyjny „Leonardo"

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC członkiem Rady Programowej Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo" więcej...

2015.04.20

Młodzież z zagranicy poznaje historię mieleckiej SSE

Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC odwiedziła szkolna młodzież z Niemiec i Włoch. więcej...

2015.01.23

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

W gmachu Ministerstwa Gospodarki zostanie podpisane porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego przez ministrów czterech resortów. więcej...

2015.01.27

MG stawia na szkolnictwo zawodowe

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki podpisano porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego między Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. więcej...

2015.02.27

Strefa dla szkolnictwa

W siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, odbyło się spotkanie w ramach otwartych drzwi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC dla grupy uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Nr im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. więcej...

2015.03.06

Dni Otwarte Strefy

Grupa uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzała Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC więcej...

2015.03.09

Uczniowie z II LO z Mielca zwiedzali sse

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Mielca zwiedzali Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. więcej...

2015.03.11

Szkoły ze Świętokrzyskiego w mieleckiej strefie

Uczniowie z trzech szkół z województwa świętokrzyskiego zapoznali się z funkcjonowaniem SSE EURO-PARK MIELEC. więcej...

2015.03.27

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” - seminarium

W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu weźmie udział w  seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych - pierwsze wnioski i przyszłość monitorowania losów absolwentów. więcej...