A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefa Szkolnictwa Zawodowego

Jednym z zadań Zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym inicjowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z uczelniami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będąca instrumentem wsparcia dla rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy wpisuje się w inicjatywę propagowania kształcenia zawodowego.

Działania podejmowane przez Zarządzającego będą kreować obszar dla współpracy biznesu z oświatą. Poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć proedukacyjnych stworzy się miejsce dla wspólnych działań na rzecz kształtowania przyszłych kadr specjalistów dla polskiej gospodarki.

Warto podkreślić, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów edukacji młodzieży. Łącząc w sobie możliwość zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych służy przystosowywaniu przyszłych pracowników do rzeczywistych warunków pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

2016.04.28

Strefa wspiera projekty edukacyjne

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się po raz 11 Targi Edukacyjne „I co dalej Gimnazjalisto?". więcej...

2016.04.11

Niemiecka młodzież w strefie

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gościł młodzież z zagranicy. więcej...

2016.02.09

Strefa otwarta dla młodzieży szkolnej

Grupa uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej zwiedzała Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC więcej...

2015.11.03

ARP wspiera pasjonatów

Agencja Rozwoju Przemysłu partnerem I Turnieju Robotyki Amatorskiej. więcej...

2015.10.15

Przyszli logistycy zwiedzali SSE

Mielecką strefę odwiedziła grupa uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. więcej...

2015.07.22

Nowy Wydział AGH w Mielcu rekrutuje na studia

W dniach 21 – 24 lipca trwa kolejny etap rekrutacji na studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, w tym na bezpłatne studia stacjonarne w Mielcu. więcej...

2015.05.12

Studenci poznają mielecką strefę

Jarosławska Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna wizytowała Specjalną Strefę Ekonomiczną w Mielcu. więcej...

2015.05.12

Porozumienie o współpracy ARP a CKPiDN

Uroczyście podpisano porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. więcej...

2015.05.11

Wręczenie nagród Ministra Gospodarki przez mielecką strefę

W piątek, 8 maja br. odbył się VI Mielecki Festiwal Nauki „Leonardo", którego partnerem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W trakcie uroczystości  zostały wręczone nagrody Ministra Gospodarki, które trafiły w ręce przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji i szkół za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. więcej...

2015.05.04

Rozbudzamy naukowe zainteresowania wśród młodzieży

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. partnerem Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo". więcej...