A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefa Szkolnictwa Zawodowego

Jednym z zadań Zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym inicjowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z uczelniami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będąca instrumentem wsparcia dla rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy wpisuje się w inicjatywę propagowania kształcenia zawodowego.

Działania podejmowane przez Zarządzającego będą kreować obszar dla współpracy biznesu z oświatą. Poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć proedukacyjnych stworzy się miejsce dla wspólnych działań na rzecz kształtowania przyszłych kadr specjalistów dla polskiej gospodarki.

Warto podkreślić, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów edukacji młodzieży. Łącząc w sobie możliwość zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych służy przystosowywaniu przyszłych pracowników do rzeczywistych warunków pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

2017.10.30

Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem

W Mielcu odbyła się konferencja, która zgromadziła grono osób reprezentujących edukację, biznes, przedstawicieli samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. więcej...

2017.10.24

Uczniowie zwiedzali strefę

W ubiegłym tygodniu Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu gościł młodzież z Wojnicza. więcej...

2017.10.10

Dni otwarte strefy

Nowosądecka młodzież zwiedzała mielecką strefę. więcej...

2017.09.26

Targi Pracy Powiatu Mieleckiego

W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyły się pierwsze Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu i Centrum Aktywizacji Zawodowej OHP. więcej...

2017.09.07

Sukcesy modelarzy

Kilkanaście medali zdobyli modelarze Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” na Mistrzostwach Europy Modeli Kosmicznych we Włocławku. więcej...

2017.08.09

Dofinansowanie na szkolenia

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP” więcej...

2017.06.14

Uczniowie zwiedzali strefę

W ramach dni otwartych strefy odbyła się wizyta młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Łodzi. więcej...

2017.06.07

VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspierała organizację wydarzenia propagującego kształcenie techniczne wśród młodzieży szkolnej. więcej...

2017.05.08

Targi Edukacyjne

W dniu 27 kwietnia br. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się XII Targi Edukacyjne „I co dalej gimnazjalisto?”. więcej...

2017.02.22

Spotkania uczniów ze strefą

Przedstawiciele zarządzającego strefą przybliżyli uczniom szkół technicznych mielecką SSE. więcej...