A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefa Szkolnictwa Zawodowego

Jednym z zadań Zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym inicjowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z uczelniami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będąca instrumentem wsparcia dla rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy wpisuje się w inicjatywę propagowania kształcenia zawodowego.

Działania podejmowane przez Zarządzającego będą kreować obszar dla współpracy biznesu z oświatą. Poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć proedukacyjnych stworzy się miejsce dla wspólnych działań na rzecz kształtowania przyszłych kadr specjalistów dla polskiej gospodarki.

Warto podkreślić, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów edukacji młodzieży. Łącząc w sobie możliwość zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych służy przystosowywaniu przyszłych pracowników do rzeczywistych warunków pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

2019.03.28

Dni otwarte strefy

Mielecki Oddział ARP S.A. odwiedzili uczniowie z Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. więcej...

2019.02.20

Pracodawcy dla studentów

Ruszyła rekrutacja do projektu POWER. Płatne staże zawodowe realizowane na Politechnice Rzeszowskiej. więcej...

2018.12.07

Projekt „Mój Profil”

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami  inicjatywy Podkarpackiego Kuratora Oświaty mającej na celu wsparcie uczniów w wyborze zawodu. więcej...

2018.11.30

Łączymy edukację z przemysłem

Zarządzający mieleckim EURO-PARK’iem podpisał porozumienie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. więcej...

2018.10.31

Dni otwarte strefy

Uczniowie z Dąbrowy Tarnowskiej i Wojnicza zwiedzili strefę. więcej...

2018.06.14

Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku odbyła się IX edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. więcej...

2018.05.04

Dni otwarte strefy

Uczniowie z Trześni zwiedzali mielecką SSE. więcej...

2018.04.27

„I co dalej gimnazjalisto?”

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik.Mielec” zorganizowały po raz 13-ty Targi Edukacyjne. więcej...

2018.04.13

Niemiecka młodzież w strefie

Zarządzający mielecką strefą gościł polsko-niemiecką grupę uczniów. więcej...

2018.03.23

Młodzież w strefie

Dni otwarte strefy dla uczniów z Zespołu Szkół w Skopaniu. więcej...