A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefa Szkolnictwa Zawodowego

Jednym z zadań Zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym inicjowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z uczelniami.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC będąca instrumentem wsparcia dla rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy wpisuje się w inicjatywę propagowania kształcenia zawodowego.

Działania podejmowane przez Zarządzającego będą kreować obszar dla współpracy biznesu z oświatą. Poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć proedukacyjnych stworzy się miejsce dla wspólnych działań na rzecz kształtowania przyszłych kadr specjalistów dla polskiej gospodarki.

Warto podkreślić, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów edukacji młodzieży. Łącząc w sobie możliwość zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych służy przystosowywaniu przyszłych pracowników do rzeczywistych warunków pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

2015.05.04

Rozbudzamy naukowe zainteresowania wśród młodzieży

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. partnerem Mieleckiego Festiwalu Nauki „Leonardo". więcej...

2015.04.20

Młodzież z zagranicy poznaje historię mieleckiej SSE

Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC odwiedziła szkolna młodzież z Niemiec i Włoch. więcej...

2015.04.20

Mielecka SSE angażuje się w projekt edukacyjny „Leonardo"

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC członkiem Rady Programowej Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo" więcej...

2015.03.27

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” - seminarium

W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu weźmie udział w  seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych - pierwsze wnioski i przyszłość monitorowania losów absolwentów. więcej...

2015.03.11

Szkoły ze Świętokrzyskiego w mieleckiej strefie

Uczniowie z trzech szkół z województwa świętokrzyskiego zapoznali się z funkcjonowaniem SSE EURO-PARK MIELEC. więcej...

2015.03.09

Uczniowie z II LO z Mielca zwiedzali sse

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Mielca zwiedzali Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. więcej...

2015.03.06

Dni Otwarte Strefy

Grupa uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzała Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC więcej...

2015.02.27

Strefa dla szkolnictwa

W siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, odbyło się spotkanie w ramach otwartych drzwi Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC dla grupy uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Nr im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. więcej...

2015.01.27

MG stawia na szkolnictwo zawodowe

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki podpisano porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego między Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. więcej...

2015.01.23

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

W gmachu Ministerstwa Gospodarki zostanie podpisane porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego przez ministrów czterech resortów. więcej...