A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem

W Mielcu odbyła się konferencja pod nazwą „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem”, która zgromadziła grono osób reprezentujących edukację, biznes, przedstawicieli samorządów oraz instytucji okołobiznesowych.

23 października 2017 r. w Hotelu Atena zaproszonych gości przywitał Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Pan Krzysztof Ślęzak.

Przedstawił on rolę Agencji w gospodarce oraz w kontekście nowego ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania zarządzających strefami. Wspomniał również o bardzo ważnym aspekcie, który dotyczy kształcenia przyszłych kadr. Ten temat zyskuje na ważności z uwagi na rosnące zapotrzebowanie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Warto podkreślić fakt, że niektórzy z tymi kwestiami świetnie sobie radzą, podejmując się różnorodnych przedsięwzięć we współpracy z edukacją.

Na wyróżnienie zasługują także firmy, które działają w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC a w szczególności Polskie Zakłady Lotnicze, KIRCHHOFF Polska oraz Sierosławski Group Jan Sierosławski, które mocno angażuję się w projekty proedukacyjne.

Dyrektor mieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Pan Zdzisław Nowakowski przedstawił model współpracy edukacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, gdzie kluczem jest partnerstwo…a celem wykształcenie „fachowców” co leży w gestii obydwóch środowisk. Świetnym przykładem są przedsięwzięcia realizowane przez wcześniej wspomnianych PZL oraz KIRCHHOFF przy organizacji zajęć praktycznych dla uczniów oraz zajęć w systemie modułowym dla osób już pracujących.

W kolejnej części konferencji usłyszeliśmy o kompetencjach przyszłości, które przedstawiła dr Magdalena Jelonek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, o myśleniu „na tak” w prezentacji dotyczącej transferu technologii z uczelni do przemysłu wygłoszonej przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkol z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jak również na temat doświadczeń związanych ze scoutingiem wiedzy i technologii, o czym mówili reprezentanci Centrum Transferu Technologii AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH - dr inż. Dominik Kowal, dr inż. Arkadiusz Szmal i dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski.

Z kolei dr inż. Krzysztof Kurowski w wystąpieniu „Cyfrowa gospodarka inspirowana cyfrową nauką” zaprezentował działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego ICHB PAN, którego rolą jest wspieranie nauki poprzez tworzenie infrastruktury teleinformatycznej i warunków do rozwoju cyfrowej nauki i gospodarki. PCSS jest cennym partnerem naukowo-technologicznym dla przedsiębiorstw oraz posiada ugruntowaną pozycję jako partner w wielu projektach badawczo-rozwojowych.

Właściwa identyfikacja potrzeb przedsiębiorców, wyznaczenie kierunków działań a także podjęcie efektywnej współpracy pomiędzy edukacją, nauką i biznesem pozwoli wypracować standardy sprzyjające kształceniu, zgodnemu z rynkiem pracy. Z pewnością przyczyni się to do sukcesu społeczno-gospodarczego nie tylko naszego regionu, ale także Polski.

Konferencja „Wspieramy dialog edukacji i nauki z biznesem” została zorganizowana w ramach współpracy Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.