A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPorozumienie o współpracy ARP a CKPiDN

W czasie odbywającego się VI Mieleckiego Festiwalu Nauki "Leonardo" uroczyście podpisano porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC a Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Porozumienie ma na celu współpracę pomiędzy zarządzającym mielecką strefą a CKPDiN i podejmowanie wspólnych działań na rzecz:

  • rozwijania wśród młodzieży zainteresowań naukowych oraz wyobraźni, kreatywności i umiejętności technicznych
  • przygotowania uczniów do przyszłych wyborów dalszej ścieżki kształcenia
leo1leo2