A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaVIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu odbył się Festiwal Nauki i Techniki.

Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

Celem Festiwalu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowań naukowo-technicznych związanych głównie z lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, programowaniem i robotyką.

Tradycyjnie już na bogaty program Festiwalu składało się wiele różnorodnych przedsięwzięć tj.: konkursy, pokazy, wykłady popularnonaukowe czy warsztaty tematyczne.

Jednym z prelegentów był Karol Wójcicki, znany popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy i prezenter telewizyjny, twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” na Facebooku, który w trakcie Festiwalu prowadził swój wykład pt.: „Wszyscy jesteśmy astronomami”.

Z kolei dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kształceniem technicznym, przewidziano wykład „Jak skonstruować łazik marsjański – aspekt mechaniczny, elektroniczny i programistyczny” przygotowany przez Koło Naukowe AGH Space Systems.

W tym roku instytucjonalnym gościem Festiwalu przygotowującym wystawę i pokazy było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB Polskiej Akademii Nauk, które stworzyło eksperymentalną przestrzeń „Laboratorium Szkoły Przyszłości”, gdzie prezentowano innowacyjne projekty edukacyjne.

Festiwal to doskonałe miejsce do promocji kształcenia zawodowego. W związku z tym w ramach Festiwalu odbyło się seminarium dla przedsiębiorców pt.: „Mielec stawia na zawodowców”. Szczególnym momentem podczas wydarzenia było podpisanie deklaracji o nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki. Dyrektor ARP S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak oraz prof. Bolesław Karwat, kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu sygnowali list intencyjny dotyczący kooperacji pomiędzy zarządzającym SSE a AGH w zakresie promocji kształcenia technicznego i kojarzenia przedsiębiorców z środowiskiem naukowym.

Wydarzeniem zamykającym blok związany z promocją kształcenia zawodowego była debata pn. „Szkoła zawodowa? Tak – ale jaka?” z udziałem dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego z Krakowa i Kielc, przedstawiciela PZL Mielec oraz Mariusza Zyngiera z Zespołu Szkół w Połańcu, jedynego polskiego nauczyciela nominowanego do nauczycielskiego Nobla „Global Teacher Prize”.

Patronat nad VIII Mieleckim Festiwalem Nauki i Techniki objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.