A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaTechnik robotyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej decyzją z dnia 8 maja 2020 r. wyraziło zgodę na uruchomienie w Mielcu nowego kierunku kształcenia technik robotyki w roku szkolnym 2020/2021.

W przedsięwzięciu uczestniczyli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu oraz firmy działające na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Koncepcja nowego kierunku kształcenia jest odpowiedzią na aktualne i planowane potrzeby przedsiębiorców w zakresie robotyzacji procesów produkcyjnych. Przygotowany program nauczania został wysoko oceniony przez AGH w Krakowie i objęty patronatem przez wiodące firmy przemysłowe z branży lotniczej, automotive, automatyki przemysłowej i przetwórstwa materiałów.

Nabór na nowy rok szkolny w tej specjalizacji zorganizuje Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.

Film promujący nowy kierunek kształcenia