A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSzkolenia zawodowe dla pracowników

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które przygotowuje projekt dotyczący działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W projekcie pracownicy Państwa firm będą mogli uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje oraz zdobyć uprawnienia zawodowe.

Więcej o projekcie w załączonej prezentacji:

Dane kontaktowe dla zainteresowanych udziałem w projekcie:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,
  • ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
  • www.ckp.edu.pl
 • Lucyna Guła, Specjalista ds. organizacji kształcenia dorosłych
  • e-mail: lucyna.gula@ckp.edu.pl; tel.: 17 250 64 83
 • Anna Mikuła, Specjalista ds. projektów edukacyjnych
  • e-mail: anna.mikula@ckp.edu.pl; tel.: 17 250 64 85