A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStudia w Mielcu

W ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Gminą Miejską Mielec oraz Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., w Mielcu dostępna jest oferta studiów podyplomowych prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.

Po oficjalnym podpisaniu porozumienia, odbył się briefing prasowy z udziałem Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego, Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Piotra Buły, Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Antoniego Górskiego, Wiceprezesa Zarządu Łukasza Gajdowskiego oraz Dyrektora Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu Krzysztofa Ślęzaka.

Warto podkreślić, że ARP S.A. jako zarządzający obszarem EURO-PARK MIELEC wspiera inicjatywy proedukacyjne, których celem jest tworzenie możliwości podnoszenia kompetencji pracowników firm ze strefy, zwracając szczególną uwagę na współpracę ze szkołami wyższymi.

Studia podyplomowe, szkolenia, kursy organizowane będą w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego przez Krakowską Szkołę Biznesu, a wśród kierunków znajdują się: zarządzanie projektami, psychologia w biznesie, kadry i płace, rachunkowość i podatki, zarządzanie przedsiębiorstwem. Planowany termin rozpoczęcia nauki to październik br.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie ARR MARR S.A. (tel. 17 773 82 56) lub w Biurze Studiów Podyplomowych KSB (tel. 12 293 50 29, 12 29 355 60).