A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSpecjalne Strefy Ekonomiczne wsparciem dla szkolnictwa zawodowego

W ubiegłym tygodniu miała miejsce konferencja pn.: "Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego" z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych podpisali deklarację popierającą tworzenie szkolnictwa branżowego.

Tym samym sygnatariusze zapewnili o pomocy w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu przedsiębiorców w organizację kształcenia praktycznego oraz promocji kształcenia zawodowego.

Podpisana deklaracja ma na celu wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania uczniów do podejmowania właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania szerokiemu grono na czele z Panią Minister oraz przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju dokonań specjalnych stref ekonomicznych w ubiegłym roku, szczególnie w obszarze kształcenia zawodowego.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak przedstawił efekty funkcjonowania mieleckiej strefy oraz zaprosił wszystkich zgromadzonych na projekcję filmu, który dotyczył w głównej mierze promocji kształcenia zawodowego. Spotkał się on z dobrym przyjęciem i uznaniem wobec angażowania się w różne inicjatywy proedukacyjny przez strefę.

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia oraz tworzenie warunków sprzyjających temu, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego mógł realizować u pracodawcy.

Podpisana deklaracja Specjalnych Stref Ekonomicznych jest istotnym wsparciem dla dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.