A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaProjekt „Mój Profil”

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC angażuje się i wspiera działania uczestników rynku pracy na rzecz dopasowania oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami  projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Mój Profil – wsparcie  uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Nadrzędnym celem projektu jest rzeczywiste włączenie pracodawców, deklarujących gotowość do przyjmowania wycieczek zawodoznawczych  poprzez rejestrację w Bazie Firm dla Szkół na stronie kuratorium oświaty: www.ko.rzeszow.pl. Baza będzie ułatwiała kontakt nauczycielowi-doradcy z pracodawcą, któremu projekt daje szansę na prezentację firmy, zawodów, a w dalszej perspektywie możliwość pozyskania nowych pracowników.

Rekomendujemy Państwu udział w projekcie „Mój Profil” co jak sądzimy stworzy przedsiębiorcom m.in. szansę wpływania na proces kształcenia przyszłych pracowników.

Więcej informacji: