A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPracodawcy dla studentów

Szanowni Przedsiębiorcy,

Politechnika Rzeszowska pozyskała dofinansowanie na realizację staży zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Niniejszym mamy przyjemność przekazać zaproszenie do włączenia się w praktyczne przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy. Państwa udział  w projekcie w roli pracodawcy dla studentów na okres realizacji staży (finansowanych za środków unijnych), przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przez studentów.

Cel główny projektu: organizacja, we współpracy z przedsiębiorcami, wysokiej jakości programów stażowych, które zapewnią optymalne przygotowanie studentów do potrzeb pracodawców, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy.

Więcej informacji: https://power.prz.edu.pl/ps/index.php

Szczegółowych informacje dotyczące staży udziela:

  • Dział Promocji, Karier i Rozwoju
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • bud. V-A pok. 416
  • al. Powstańców Warszawy 12
  • 35-959 Rzeszów
  • tel: +48 17 743 22 21
  • www.prz.edu.pl