A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNowy Wydział AGH w Mielcu rekrutuje na studia

Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu oferuje możliwość studiowania na kierunku technicznych: Mechanika i Budowa Maszyn.

wiw mielecWydział jest nową jednostką dydaktyczną w Akademii Górniczo-Hutniczej, utworzoną w 2015 roku po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu. Oferta jednostki edukacyjnej obejmuje kształcenie na studiach stacjonarnych (7 semestrów) i niestacjonarnych (8 semestrów).

Ukończenie studiów na Wydziale Inżynierii Wytwarzania to szansa pracę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC gdzie działa około 180 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie około 18 tysięcy pracowników.

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia (dzienne inżynierskie) zakończy się 24 lipca 2015 roku o godz. 15:00.

Więcej informacji na:

www.wiw.agh.edu.pl/rekrutacja