A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMielecki Festiwal Nauki i Techniki

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku w Samorządowym Centrum Kultury, Szkole Podstawowej nr 7, Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania oraz Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA odbyła się IX edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

Organizatorami tegorocznego Festiwalu byli: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Szkoła Podstawowa Nr 7.

ARP S.A. jako zarządzający strefą SSE EURO-PARK MIELEC wystąpił w roli partnera. W tygodniu poprzedzającym Festiwal, Oddział ARP S.A. w Mielcu podjął się organizacji akcji pn. „Firmy otwierają bramy przed młodzieżą”. Wielu strefowych inwestorów dbających o rozwój kadr zawodowych odpowiedziało na prośbę dotyczącą prezentacji zakładów pracy. Blisko 300 uczniów zapoznało się z wiodącymi branżami w strefie oraz poznało oczekiwania pracodawców w zakresie potrzeb kadrowych. Inwestorzy strefowi (ELDAN, Firma Tarapata, Husqvarna Poland, InterPhone Service, MELEX, Metalpol, Polskie Zakłady Lotnicze, R&S RĄCZKA, RETECH, SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, SPIROFLEX, Eurotech, FRONERI POLSKA) przekazali cenne wskazówki młodzieży na przyszłość, sugerując w jakie zawody i umiejętności warto inwestować by w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces.

W trakcie Festiwalu  podczas konferencji adresowanej do nauczycieli oraz przedsiębiorców, pn.  „Pracownik przyszłości w świecie zdominowanym przez nowe technologie” w panelu uczestniczył przedstawiciel Oddziału ARP S.A. w Mielcu. Uczestnikom konferencji przedstawiono jakie zmiany niesie za sobą nowa Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, (cała Polska strefą inwestycji) w zakresie współpracy przemysłu ze szkolnictwem zawodowym. Tworzenie specjalistycznych klas (patronackich) będzie jednym z kryterium oceny przedsięwzięcia przedsiębiorcy aplikującego o udzielenie decyzji o wsparciu.

Na temat kompetencji XXI wieku wraz  analizą rynku pracy mówili: dr Magdalena Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Maciej Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Z badań wynika, że w każdym zawodzie niezbędne stają się kompetencje „miękkie”, a podstawowe z nich to  umiejętność pracy w grupie, motywacja do ciągłego uczenia się oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.  Postaw tych należy uczyć nie tylko kształcąc zawodowo, ale także ogólnie.

Ułatwianie młodzieży podjęcia właściwych decyzji przy wyborze ścieżki zawodowej jest głównym zadaniem nauczycieli (szkoły) a efekty jego realizacji są  dla przemysłu –szansą na zapewnienie w przyszłości pożądanych kadr pracowniczych.