A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMielecka SSE angażuje się w projekt edukacyjny „Leonardo"

W związku z powołaniem Rady Programowej przy działającej w Mielcu od 18 lutego 2015r. Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo" przedstawiciel  Agencji Rozwoju Przemysłu  S.A. – zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC został zaproszony do uczestnictwa w realizacji planowanych przez nią działań, obejmujących promocję, popularyzację nauki oraz rozwój wśród młodzieży umiejętności technicznych związanych z przemysłowym charakterem Mielca. Rada Programowa MAUT „Leonardo" skupiała będzie przedstawicieli szkół wyższych, placówek oświatowych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt MAUT „Leonardo"  jest efektem organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu pięciu edycji  Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki. Dzięki niemu młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ma możliwość zapoznania się ze światem techniki i robotyki oraz zdobycia umiejętności, które w przyszłości mogą zadecydować o wyborze dalszej drogi kształcenia. Zainspirowanie młodych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz technicznymi poprzez ciekawe wykłady popularnonaukowe – prowadzone przez pracowników AGH, przemawiające eksperymenty oraz pokazy ma przedstawić naukę i technikę w sposób zrozumiały i interesujący. Ukierunkowanie młodych ludzi w środowisko techniczne w mieście o tradycji lotniczej i rozwijającym się przemyśle może stanowić  idealne rozwiązanie dla przyszłych pracowników jak i pracodawców. Projekt MAUT „Leonardo" zyskał poparcie władz samorządowych oraz przedsiębiorców takich jak Polskie Zakłady Lotnicze Mielec oraz Kirchhoff Polska. Patronat naukowy nad MAUT „Leonardo" objął Prof. Dr hab. Inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  w Krakowie.

Wielką szansą dla młodzieży w kontynuowaniu nauki na kierunkach technicznych jest istniejący od 2009 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu, w którym do chwili obecnej kształciło się 360 studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia i zostało wypromowanych 55 inżynierów mechaników. W roku akademickim 2015/2016 w Mielcu zostaną uruchomione studia stacjonarne na nowym Wydziale Inżynierii Wytwarzania. Część zajęć  laboratoryjnych z przedmiotów zawodowych będzie prowadzona w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu jak również w zakładach funkcjonujących w  SSE EURO-PARK MIELEC oraz na wydziałach AGH w Krakowie. Ponadto Wydział dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, salami do wykładów i ćwiczeń oraz laboratoriami w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu. Przy Wydziale funkcjonuje pod patronatem Rektora AGH Rada Konsultacyjna ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu, skupiająca w swoim składzie dyrektorów, prezesów m.in. firm działających na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.