A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMielec stawia na zawodowców

Konferencja pn.: „Mielec stawia na zawodowców” odbyła się 11 października 2016 roku w budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

Zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk tj. administracji publicznej, instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców oraz edukacji, w tym dyrektorów szkół zawodowych z powiatu mieleckiego.

Na zaproszenie organizatorów udział w wydarzeniu wzięli: Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty), Maria Napieracz (Wicestarosta Powiatu Mieleckiego), Tomasz Czop (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie), prof. dr hab. inż. Jan Kusiak (Kierownik Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie), Józef Twardowski (Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.), Mirosław Szląskiewicz (Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku), Janusz Soboń (Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp. z o.o.), Tomasz Gałaczyński (Konstruktor w PZL Mielec Sp. z o.o.), a także Tomasz Leyko (Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego). Przedsiębiorców skupionych w SSE EURO-PARK MIELEC reprezentował Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak.

Głównym celem konferencji była inauguracja projektu pod tym samym tytułem, którego zamierzeniem jest zbliżenie edukacji zawodowej do rynku pracy.

Wydarzenie rozpoczęto od projekcji filmu „Spełniamy marzenia”, który promuje mieleckie inicjatywy edukacyjne. Następnie Dyrektor CKPiDN w Mielcu Zdzisław Nowakowski oraz Koordynator projektu Lucyna Guła zaprezentowali założenia projektu „Mielec stawia na zawodowców”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach tej inicjatywy przewiduje się takie działania jak doposażenie szkół, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Konferencja stała się doskonałą okazją do ogłoszenia kolejnej – już drugiej edycji konkursu technicznego im. Jeffrea Pino „Młody konstruktor”. Ideę konkursu przedstawił dr inż. Tomasz Gałaczyński reprezentujący PZL w Mielcu. Konkurs skierowany jest do młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i polega na wykonaniu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Dla gości przygotowano również małą niespodziankę. Dwójka młodych modelarzy Eryk Halaburda i Wojciech Koszelski zaprezentowali widowiskowe loty swoich modeli, co spotkała się z zachwytem gości. Obaj to wielokrotnie nagradzani modelarze, skupieni wokół Laboratorium  modelarstwa i rakiet kosmicznych działającego przy CKPiDN.

Po krótkiej przerwie odbyła się główna część konferencji. W panelu dyskusyjnym pn. „Jak osiągnąć skuteczność i rozwój w modelu współpracy: samorząd, edukacja, gospodarka” udział wzięli: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Mirosław Szląskiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, dr inż. Tomasz Gałaczyński – Konstruktor w PZL Mielec.

Podczas panelu podjęto się dyskusji na tematy związane z szkolnictwem zawodowym, finansowaniem tego rodzaju edukacji ze środków unijnych oraz przygotowaniem przyszłych kadr do istniejących wymagań rynku pracy.

Świetny przykład współpracy na linii szkoła i przedsiębiorstwo przedstawił Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Mirosław Szląskiewicz. Szkoła od lat zaangażowana jest we wspólne projekty edukacyjne z MTU Aero Engines Polska (branża lotnicza, firma prowadzi działalność na terenie mieleckiej SSE). Dzięki współpracy przygotowano program kształcenia w klasach patronackich i utworzono Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii - wyposażone w 11 pracowni, wspiera kształcenie przyszłych kadr technicznych.

Ostatnim punktem wydarzenia była wizyta objazdowa przedstawicieli szkół zawodowych po terenie SSE EURO-PARK MIELEC, dzięki której nauczycieli i dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z stanem zagospodarowania strefy oraz profilem firm funkcjonujących w SSE.