A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaŁączymy edukację z przemysłem

27 listopada 2018 r.  podczas wojewódzkiej konferencji pn. Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości, w obecności ponad 300 uczestników konferencji  nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Mielcu Krzysztofa Ślęzaka a Podkarpackim Kuratorem Oświaty Małgorzatą Rauch.

Porozumienie zostało zawarte w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz wzajemnej współpracy polegającej na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy edukacją i przemysłem. Nadrzędnym celem zawartego porozumienia jest zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

W ramach zawartego porozumienia będzie realizowany projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty pn. „Mój Profil” - wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Założenia projektu dostępne są na stronie www.ko.rzeszow.pl

O wzajemną  współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a szkołami powinny zabiegać obydwa środowiska.  Zapewnienie adekwatnego kształcenia do potrzeb rynku pracy wpłynie na poprawę jakości i efektywności kształcenia.

ko1ko2