A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDofinansowanie na szkolenia

W imieniu Altkom Akademii oraz Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP”.

Celem realizacji projektu „Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP” jest objęcie wsparciem finansowym przedsiębiorstw subregionu rzeszowskiego, które deklarują potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego przewiduje się realizację wsparcia dla mikro (w tym osób samozatrudnionych), małych i średnich firm (MŚP) i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparciem mogą zostać objęte przedsiębiorstwa, które mają siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności w jednym z następujących powiatów: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Miejsce i termin:

  • Stalowowolska Strefa Gospodarcza, Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9
  • 21 sierpnia 2017 r., godz. 10:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

Informacje i zapisy: