A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych” - seminarium

W ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu weźmie udział w  seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych - pierwsze wnioski i przyszłość monitorowania losów absolwentów.

Celem badań było monitorowanie losów młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

Na seminarium zostaną przedstawione przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, wyniki realizowanych przez Instytut badań oraz analiz dotyczących kwestii kształcenia zawodowego.

Program seminarium