A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMiasto Mielec

Miasto buduje swój status jako ośrodka kształcenia zawodowego. Zapotrzebowanie na określonych specjalistów - zgłaszane przez przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Strefy - stało się bodźcem dla wspierania inicjatywy współpracy biznesu z nauką. Zacieśnianie współpracy ma już swoje rezultaty. Aktualna oferta edukacyjna miasta stanowi w dużym stopniu odzwierciedlenie branż oraz specjalności firm działających na terenach EURO-PARK MIELEC.

W Mielcu ulokowana jest również siedziba Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - zarządcy SSE EURO-PARK MIELEC.

W Mielcu działają następujące placówki edukacyjne:

 • Uczelnie wyższe:
  • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  • Mielecka Szkoła Biznesu
 • Szkoły zawodowe:
  • Zespół Szkół Technicznych
  • Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego
  • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Ośrodki kształcenia ustawicznego:
  • Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu
rctntw mielec
Fot.: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu