A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKadry i edukacja

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oferuje znaczny potencjał wykwalifikowanej siły roboczej bezpośrednio produkcyjnej jak i menedżerskiej. Nowe sektory przemysłowe uruchamiane w strefie oraz stosowane tam technologie i metody organizacji pracy przyczyniają się do postępującej dywersyfikacji specjalności kadr. Zasoby kadrowe rekrutują się z następujących źródeł:

  • absolwenci szkół i uczelni wyższych
  • kadry wywodzące się ze spółek powstałych w wyniku restrukturyzacji lokalnego przemysłu
  • bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy

SSE EURO-PARK MIELEC funkcjonuje na terenie pięciu województw tj.: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego.

Na obszarze ww. województw znajdują się cztery duże ośrodki akademickie – Rzeszów, Lublin, Katowice i Szczecin. Posiadają duży potencjał rozwojowy, tak Rzeszów (184 tysięcy mieszkańców) jak Lublin (347 tysięcy), Katowice (304 tysiące) i Szczecin (409 tysięcy) to miasta ludzi młodych, zorientowanych na edukację i mających możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych.

Województwo podkarpackie gwarantuje świetnie przygotowaną kadrę pracowniczą dla inwestorów. W Rzeszowie działa 6 wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska przygotowująca wysokiej klasy specjalistów na potrzeby przemysłu lotniczego i będąca jedynym w Polsce ośrodkiem akademickim kształcącym pilotów lotnictwa cywilnego. W rzeszowskich szkołach wyższych kształci się ok. 50 tys. studentów. Silne tradycje lotnicze Rzeszowa ukształtowały gospodarczy obraz miasta będącego największym ośrodkiem przemysłowym w południowo-wschodniej Polsce, posiadającego nowoczesny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Tradycje te kontynuowane są dziś poprzez wizytówkowy w skali kraju projekt pn. „Dolina Lotnicza".

Lublin posiada 14 wyższych uczelni, wśród nich tak znane, jak: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Europejskie Kolegium Polsko-Ukraińskich Uniwersytetów. Kształci się tu ok. 140 tys. młodych ludzi. Potencjał naukowy Lublina predysponuje go do roli centrum naukowo-badawczego, stąd w swej strategii gospodarczej zorientowany jest szczególnie na działalność centrów badawczo-rozwojowych firm zainteresowanych inwestycjami w powstającym tu Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, skupiającym głównie przedsiębiorstwa z sektora IT.

Z kolei w Szczecinie funkcjonują takie uczelnie jak Akademia Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, na których kształci się ok. 60 tysięcy studentów. Szczecin w 2008 roku opracował i przyjął Długoterminową Strategię Marki Szczecin – miasto promowane jako Floating Garden określenie oznaczające miasto wypełnione zielenią i wodą w jego śródmieściu. Szczecin to znaczący ośrodek gospodarki morskiej. Znajduje się tu port morski, stocznie remontowe, jachtowe oraz żeglugi morskiej, mają tu swoje siedziby liczne inne firmy powiązane z gospodarką morską.

Śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków akademickich i naukowych. Prawie 100 placówek edukacyjnych oferuje szeroki wachlarz kierunków i specjalności. Rocznie przygotowuje prawie 160 tysięcy absolwentów do praktycznego posługiwania się wiedzą i nabytymi umiejętnościami. Usytuowany w centralnej części województwa GOP należy do najsilniej uprzemysłowionych obszarów w Polsce - kopalnie węgla kamiennego, huty oraz elektrownie. Istnieje kilka mniejszych okręgów przemysłowych tj. Częstochowa (COP), gdzie skupia się głównie lekki przemysł.