A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaO programie

logo psi

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 roku znowelizowała system zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców (CIT lub PIT) prowadzących działalność w SSE. Uruchomiono program Polska Strefa Inwestycji, którego celem było dostosowanie przepisów do obecnej sytuacji rynkowej oraz potrzeb przedsiębiorców.

Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Program Polska Strefa Inwestycji umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski – przedsiębiorca wskazuje miejsce realizacji swojej inwestycji.

Uzyskanie zwolnienia z podatku zależy w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych.

Podstawą do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego jest decyzja o wsparciu, którą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki wydaje zarządzający obszarem.

Decyzja wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony, a czas jej obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru na podstawie mapy pomocy regionalnej.