A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZawiadomienia

2019

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej


2015

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 26 maja 2015 r.


2014

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z dnia 11 września 2014 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 z dnia 14 kwietnia 2014 r.


2013

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z dnia 24 stycznia 2013 r.


2012

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC z 2012 r.


2011

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC z dnia 13 czerwca 2011 r


2010

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z dnia 19 kwietnia 2010 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009 z dnia 23 marca 2010 r.


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 2 lutego 2010 r.


2009

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC z dnia 31 sierpnia 2009 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC z dnia 20 lipca 2009 r.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z dnia 11 maja 2009 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008 z 2009 r.


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 11 marca 2009 r


Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych z 2009 r.


2008

Nowe projekty rozporządzeń dot. mieleckiej sse i pomocy publicznej udzielanej na terenie sse


2007

Rozporządzenie RM dot. rozszerzenia naszej strefy


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z dnia 27 września 2007 r.


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z dnia 17 lipca 2007 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006 z 2007 r.


2006

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse z 2006 r.