A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 226 - wydłużenie terminów

Dodano: 2018.01.24, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu łącznego nr 226 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274/2, 1273/1,1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha, zamieszczonym w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Gazeta Polska Codziennie w dniu 4 grudnia 2017 roku wydłuża się termin składania ofert z dnia 31 stycznia 2018 roku do dnia 3 kwietnia 2018 do godz. 15.00. Termin wpłaty wadium wydłuża się z 26 stycznia 2018 roku do dnia 26 marca 2018 roku.

Termin Komisyjnego otwarcia ofert przesuwa się z dnia 5 lutego 2018 roku godz. 11.00 na dzień 6 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00.

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 4 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl