A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSprostowanie do rokowań nr 225

Dodano: 2018.06.29, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną  EURO-PARK MIELEC ogłasza sprostowanie do rokowań nr 225 w dniu 26 czerwca 2018 roku w Naszym Dzienniku zostało zamieszczone ogłoszenie z zaproszeniem do rokowań nr 225, w którym zdanie:

„Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo  do dysponowania nieruchomością położoną na terenie SSE EURO-PARK MIELEC i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.”

Powinno brzmieć:

„Zaproszenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo  do dysponowania nieruchomością położoną na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu lub SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Częstochowa oraz zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia.”

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 26 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl.