A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie rokowań Nr 225

Dodano: 2018.09.13, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do rokowań Nr 225 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Mielcu zezwolenie zostało udzielone przedsiębiorcy: „Spiroflex” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000055561.