A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie rokowań Nr 221

Dodano: 2018.06.11, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do rokowań Nr 221 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Dębica zezwolenie zostało udzielone przedsiębiorcy: Kronospan Mielec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083232.