A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie rokowań Nr 220

Dodano: 2018.05.23, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do rokowań Nr 220 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin zezwolenie zostało wydane przedsiębiorcy: Oficyna Wydawnicza EL-PRESS Wojciech Samoliński, Marek Tytuła Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441808.