A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie rokowań Nr 219

Dodano: 2018.03.09, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do rokowań Nr 219 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC zezwolenie zostało udzielone przedsiębiorcom:

Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047883

oraz

Melex Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000499204

oraz

Bury Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000000921

oraz

Kirchhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000005151.