A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury rokowań Nr 226

Dodano: 2018.12.07, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do rokowań Nr 226 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin zezwolenie zostało udzielone przedsiębiorcy: „Laboratoria Natury” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000073830.