A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 235

Dodano: 2018.08.02, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 235 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 23/68 o powierzchni 0,5508 ha, zezwolenie zostało wydane przedsiębiorcy GA SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000604213.