A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 234

Dodano: 2018.08.02, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 234 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie od Gminy Miejskiej Mielec prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 2974/24 o łącznej pow. 1,1142 ha, zezwolenie ostało wydane firmie SAMDEX Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000215460.