A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 229

Dodano: 2018.02.15, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 229 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Częstochowa oraz nabędzie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 35 o pow. 1,8000 ha, zezwolenie zostało wydane firmie „KEBE POLAND” Spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie; XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431451.