A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 228

Dodano: 2018.01.10, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 228 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się  z działki nr 6/33 o pow. 0,6016 ha, zezwolenie zostało wydane firmie „SENECKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanemu w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000710442.