A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 227

Dodano: 2018.01.10, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 227 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Częstochowa oraz nabędzie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 34 o pow. 2,6558 ha, zezwolenie zostało wydane firmie X-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie; XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000429838.