A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu nr 226

Dodano: 2018.05.10, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 226 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Strzyżów oraz nabędzie od Gminy Strzyżów prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek nr 1274/1,1274/2, 1273/1,1273/2 o łącznej pow. 1,4512 ha, zezwolenie zostało wydane firmie Europak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Strzyżowie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000701030.