A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRozstrzygnięcie procedury przetargu łącznego nr 236

Dodano: 2018.08.30, przez: ARP

W wyniku zaproszenia do przetargu łącznego Nr 236 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Mielcu oraz nabędzie od Gminy Miejskiej Mielec prawo własności nieruchomości składającej się z działek 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 o łącznej pow. 1,8157 ha, zezwolenie zostało wydane firmie InterPhone Service Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328887.