A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania nr 223

Dodano: 2018.07.05, przez: ARP

W ramach procedury rokowań Nr 223 mającej na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w Mielcu zostało wydane zezwolenie dla przedsiębiorcy: „Silva” Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000033516.