A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZarządzanie SSE EURO-PARK MIELEC zostało w 1995 r. na drodze ustawy powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która pełni tę funkcję nieprzerwanie do dzisiaj.

  • SSE EURO-PARK MIELEC utworzona została jako pierwsza strefa w Polsce, a tym samym Agencja została pierwszym zarządzającym w historii funkcjonowania stref.
  • Bezpośrednie zarządzanie wykonywane jest przez Oddział ARP S.A. w Mielcu.
  • Efektywność zarządzania przekłada się na wyniki mieleckiej strefy, która w niezależnych rankingach oceniana jest jako jedna z najlepszych stref w Polsce.
  • Podstawową zadaniem zarządzającego strefą jest wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE, z ramienia Ministra Rozwoju i Finansów, w drodze procedur przetargów lub rokowań,
  • Do zadań zarządzającego należy również dbanie o rozwój i budowę infrastruktury na terenie SSE, a także pozyskiwanie inwestorów do strefy. Zarządzająca mielecką sse Agencja Rozwoju Przemysłu nie tylko angażuje środki w infrastrukturę strefową, ze świadomością, że dobrze uzbrojone tereny inwestycyjne są podstawą atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. Realizuje również projekty developerskie, buduje hale „pod klucz", by wzmocnić ofertę i wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

siedziba strefy Siedziba Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu