A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZarządzanie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zostało w 1995 r. na drodze ustawy powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która pełni tę funkcję nieprzerwanie do dzisiaj.

 • SSE EURO-PARK MIELEC utworzona została jako pierwsza strefa w Polsce, a tym samym Agencja została pierwszym zarządzającym w historii funkcjonowania stref.
 • Bezpośrednie zarządzanie wykonywane jest przez Oddział ARP S.A. w Mielcu.
 • Efektywność zarządzania przekłada się na wyniki mieleckiej strefy, która w niezależnych rankingach oceniana jest jako jedna z najlepszych stref w Polsce.
 • Podstawową zadaniem zarządzającego strefą jest wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE, z ramienia Ministra właściwego ds. gospodarki, w drodze procedur przetargów lub rokowań,
 • Do zadań zarządzającego należy również dbanie o rozwój i budowę infrastruktury na terenie SSE, a także pozyskiwanie inwestorów do strefy. Zarządzająca mielecką sse Agencja Rozwoju Przemysłu nie tylko angażuje środki w infrastrukturę strefową, ze świadomością, że dobrze uzbrojone tereny inwestycyjne są podstawą atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. Realizuje również projekty developerskie, buduje hale „pod klucz", by wzmocnić ofertę i wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.
Zadania Zarządzającego strefą

Za bieżące zarządzanie SSE EURO-PARK MIELEC odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. poprzez Oddział w Mielcu. Do jego głównych zadań należy:

 • promocja strefy oraz firm działających na jej terenie,
 • pozyskiwanie i obsługę nowych inwestorów,
 • wydawanie zezwoleń inwestorom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności, jak również wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi,
 • dbanie o rozwój infrastruktury technicznej na terenie strefy.

siedziba strefy

Siedziba Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu