A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRegion

Tereny inwestycyjne mieleckiej strefy zlokalizowane są w większości w regionie południowo-wschodniej Polski (podkarpackie, lubelskie) oraz w województwie śląskim i zachodniopomorskim. Wszystkie regiony są regionami przygranicznymi, co oznacza dodatkowy potencjał możliwości transgranicznej współpracy gospodarczej, kulturowej i turystycznej.

strefa - mielec

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Koncentracja przemysłu lotniczego, oparta na ponad 75 letnich tradycjach przemysłowych zainicjowanych w okresie budowy jednej z najważniejszych inwestycji w historii polskiej gospodarki – Centralnego Okręgu Przemysłowego. Sukcesorami tradycji są przede wszystkim firmy zrzeszone w stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, najprężniejszego klastra w Polsce.

Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna powstała w 1995 r. w Mielcu, po upadku lokalnej monokultury przemysłowej w okresie transformacji polskiej gospodarki, dziedzicząc po upadłej fabryce nie tylko potężne wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki. Mielec, kilkudziesięciotysięczne miasto stał się ponownie miejscem gdzie tworzyła się historia gospodarcza kraju - inicjatywa, która na trwałe zmieniła oblicze polskiej gospodarki, oferująca modelowe rozwiązanie restrukturyzacyjne, którego rozwój wykreował efektywny instrument wsparcia rozwoju regionalnego, szybko zaadoptowany w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Obecnie na terenie Podkarpacia funkcjonuje 21 podstref SSE EURO-PARK MIELEC.


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Liderem biznesowym w regionie jest najstarsza w Polsce wytwórnia helikopterów w Świdniku (obecnie Agusta Westland), ważną rolę odgrywa sektor maszynowy, górnictwo węglowe oraz branże sektory bazujące na lokalnych złożach wapienia, kredy, margla i piasku, zasobach drzewnych czy upraw roślin energetycznych.

Rolnictwo regionu rozwija się w dobrych warunkach glebowo-klimatycznych, Lubelszczyzna jest, jest krajowym liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, m.in. chmielu, malin, porzeczek, truskawek oraz przetwórstwa zdrowej żywności.

Na terenie województwa lubelskiego działają 9 podstref SSE EURO-PARK MIELEC.


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Województwo małopolskie wyróżnia się liczbą studentów uczących się w tym regionie – pod tym względem jest trzecim w Polsce. Funkcjonuje tu najstarsza w kraju uczelnia z ponad 600-letnią tradycją (Uniwersytet Jagielloński).

Małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Występują tu dogodne warunki dla rozwoju sektora high-tech, motoryzacyjnego, turystycznego i BPO, dzięki wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu, a także odpowiedniemu zapleczu naukowemu, gdzie działa ponad 100 jednostek badawczo-rozwojowych.

Na terenie województwa małopolskiego zlokalizowana jest podstrefa w Gorlicach - całkowicie zagospodarowana przez inwestorów.

Na terenie województwa funkcjonuje 1 podstrefa SSE EURO-PARK MIELEC.


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo Śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce. Na terenie województwa do zakładów przemysłowych należą kopalnie węgla kamiennego, huty oraz elektrownie. Kojarzy się z głównie z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym (przemysł górniczy, przemysł hutniczy, przemysł transportowy, przemysł energetyczny, przemysł maszynowy, przemysł koksowniczy, przemysł chemiczny).Ponadto istnieje kilka mniejszych okręgów przemysłowych przy innych miastach – Częstochowa, Bielsko-Biała, Jaworzno.

W Częstochowie, gdzie SSE EURO-PARK MIELEC dysponuje ofertą inwestycyjną dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno – spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia).

Na terenie województwa funkcjonuje 1 podstrefa SSE EURO-PARK MIELEC.


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Podstawę rozwoju gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego stanowią: gospodarka morska, transport morski, przemysł, rolnictwo i turystyka. Przemysł w dużej mierze związany jest gospodarka morską, a wiele zakładów zostało zlokalizowanych w województwie ze względu na jego położenie. W województwie istnieje, obok kilku stoczni i zakładów pracujących na potrzeby gospodarki morskiej, także przemysł papierniczy, drzewny, chemiczny, spożywczy, produkcja energii elektrycznej.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje 1 podstrefa SSE EURO-PARK MIELEC.


strefa-mielec1

NIE TYLKO BIZNES, CZYLI ATRAKCJE SSE

  • Wszystkie regiony, w których zlokalizowane są podstrefy mieleckiej SSE reprezentują bogatą ofertę rekreacyjną i turystyczną. Są to najczystsze ekologicznie tereny Polski, pełne atrakcyjnych miejsc dla uprawiania turystki pieszej i rowerowej (Bieszczady, Pogórze, Roztocze) oraz sportów wodnych (zalew Solina, szlaki kajakowe na Lubelszczyźnie, ośrodki żeglarskie), czy turystyki zimowej (wyciągi narciarskie, tereny dla narciarstwa biegowego).
  • Zachodniopomorskie to bliskość Bałtyku, znakomita oferta wypoczynku letniego oraz turystyki trans granicznej do Niemiec czy Skandynawii.
  • Ośrodki Przemysłu lotniczego (Rzeszów, Mielec) oferują nie lada atrakcję – możliwość nauki latania z licencją pilota, loty  amatorskie, widokowe, a także loty na motolotniach czy spadochroniarstwo.
  • Nie brakuje też zabytków, z takimi „perłami kultury" jak: Łańcut oraz zamki w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim, zabytki Lublina, Zamościa, Szczecina czy Częstochowy. Podkarpacie i Lubelszczyzna znane są z unikatowych zabytków sztuki sakralnej, w tym prawosławnej oraz kultur etnicznych (Łemkowie, Tatarzy).
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., poprzez Fundację PRO ARTE ET HISTORIA zarządza Zespołami Zamkowo-Parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.
baranówkrasiczyn