A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaO nas

SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki. Strefę budowano na bazie wielkiej fabryki lotniczej - lokalnej monokultury przemysłowej, dziedzicząc po upadłym molochu nie tylko wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki.

Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

SSE EURO-PARK MIELEC składa się z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, w województwie Podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w Lubelskim, Zachodniopomorskim, Śląskim oraz Małopolskim.

Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych.

Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane  inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.

Obecne pułapy pomocy publicznej w mieleckiej strefie wahają się od 25 % (śląskie) do 50 % (podkarpackie, lubelskie). Bazowe pułapy zwiększane są odpowiednio o 10% dla średnich i 20% dla małych firm.

SSE EURO-PARK MIELEC jest efektywnym instrumentem rozwoju regionalnego działającym na rzecz stabilnego wzrostu ekonomicznego regionu oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Strefa od lat pozycjonowana jest przez niezależne rankingi w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

mapa_europy