A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaO nas

EURO-PARK MIELEC jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki. Strefę budowano na gruzach wielkiej fabryki lotniczej - lokalnej monokultury przemysłowej, dziedzicząc po upadłym molochu nie tylko wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki.

 • Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.
 • EURO-PARK MIELEC składa się z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, w województwie Podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w Lubelskim, Zachodniopomorskim, Śląskim oraz Małopolskim.
 • Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych.
 • Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane  inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.
 • Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.
 • Obecne pułapy pomocy publicznej w mieleckiej strefie wahają się od 25 % (śląskie) do 50 % (podkarpackie, lubelskie). Bazowe pułapy zwiększane są odpowiednio o 10% dla średnich i 20% dla małych firm.
 • EURO-PARK MIELEC jest efektywnym instrumentem rozwoju regionalnego działającym na rzecz stabilnego wzrostu ekonomicznego regionu oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Strefa od lat pozycjonowana jest przez niezależne rankingi w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

Zarządzający

Zarządzającym EURO-PARK MIELEC jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Do zadań zarządzającego należy:

 • promocja strefy oraz firm działających na jej terenie,
 • pozyskiwanie i obsługę nowych inwestorów,
 • wydawanie zezwoleń inwestorom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności, jak również wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

Obszar SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC składa się z 32 podstref:

1Mielec
2Brzozów
3Chełm
4Częstochowa
5Dębica
6Głogów Młp.
7Gorlice
8Jarosław
9Jedlicze
10Kolbuszowa
11Krasnystaw
12Kraśnik
13Krosno
14Leżajsk
15Lubaczów
16Lubartów
17Lublin
18Łańcut
19Międzyrzec Podlaski
20Ostrów
21Radymno
22Radzyń Podlaski
23Rejowiec Fabryczny
24Ropczyce
25Rzeszów
26Sanok
27Sędziszów Młp.
28Strzyżów
29Szczecin
30Trzebownisko
31Zagórz
32Zamość