A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaO nas

EURO-PARK MIELEC jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki. Strefę budowano na gruzach wielkiej fabryki lotniczej - lokalnej monokultury przemysłowej, dziedzicząc po upadłym molochu nie tylko wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki.

 • Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu.
 • EURO-PARK MIELEC składa się z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, w województwie Podkarpackim. Posiada również swoje podstrefy w Lubelskim, Zachodniopomorskim, Śląskim oraz Małopolskim.
 • Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych.
 • Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane  inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.
 • Zachętą inwestycyjną w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE.
 • Obecne pułapy pomocy publicznej w mieleckiej strefie wahają się od 25 % (śląskie) do 50 % (podkarpackie, lubelskie). Bazowe pułapy zwiększane są odpowiednio o 10% dla średnich i 20% dla małych firm.
 • EURO-PARK MIELEC jest efektywnym instrumentem rozwoju regionalnego działającym na rzecz stabilnego wzrostu ekonomicznego regionu oraz wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej. Strefa od lat pozycjonowana jest przez niezależne rankingi w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

Zarządzający

Zarządzającym EURO-PARK MIELEC jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Do zadań zarządzającego należy:

 • promocja strefy oraz firm działających na jej terenie,
 • pozyskiwanie i obsługę nowych inwestorów,
 • wydawanie zezwoleń inwestorom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności, jak również wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

Struktura branżowa SSE

Struktura branżowa prowadzonych działalności gospodarczych na terenie SSE EURO-PARK MIELEC

struktura branż

Obszar SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC składa się z 28 podstref:

MielecChełmRzeszówRopczyceSędziszów Młp.ZagórzRadzyń Podlaski
LublinGłogów Młp.CzęstochowaLubartówLubaczówRadymnoRejowiec Fabryczny
TrzebowniskoDębicaLeżajskOstrówŁańcutZamośćKraśnik
SzczecinKrosnoGorliceJarosławKolbuszowaSanokMiędzyrzec Podlaski