A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaHistoria

Strefa - spełniona obietnica

  • Początek lat 90-tych ubiegłego wieku to okres epokowych transformacji polskiej gospodarki. Upadały lokalne molochy przemysłowe, wśród nich WSK MIELEC kontynuatorka tradycji przemysłowych Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) utworzonego w 1938 r.
  • Bezrobocie, zbędny, niszczejący majątek po-restrukturyzacyjny, brak perspektyw zawodowych i zagrożenie bytu ekonomicznego mieszkańców Mielca i regionu spowodowały nasiloną falę strajków i protestów.
  • Presja i determinacja środowiska wymusiła poszukiwanie skutecznego instrumentu naprawczego - specjalnej strefy ekonomicznej. Koncepcja powstała przy współpracy z irlandzką strefą Shannon i w oparciu o tamtejsze doświadczenia.
  • Mieleckim inicjatorom idei strefy udało się pozyskać wsparcie kolejnych ekip rządowych dla otwarcia ścieżki legislacyjnej – projekt ustawy umożliwiającej tworzenie stref powstał przy znaczącym udziale mieleckich „ojców" strefy, a sama ustawa weszła w życie w 1994 r.
  • Pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC utworzona w 1995 r. stała się pionierskim wyzwaniem i zarazem obietnicą daną mieleckiej społeczności, budząc zrozumiały entuzjazm i nadzieję szybkiej poprawy sytuacji.
  • Strefa szybko znalazła naśladowców. Inne regiony dostrzegły szansę adaptacji mieleckiej koncepcji strefy i wkrótce w kraju powstały kolejne strefy, jedne zgodnie z oryginalnymi założeniami tworzenia stref w regionach wymagających restrukturyzacji, inne w lokalizacjach bardziej uprzywilejowanych.
  • Z lokalnej inicjatywy, bez dyrektyw urzędniczych i wsparcia ze środków publicznych, powstał w Polsce efektywny instrument wsparcia rozwoju regionalnego, który na trwale pozostanie w historii gospodarczej Polski.
Kalendarium powstawania i rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

1992

Kryzys WSK "PZL-Mielec" jako skutek wczesnej fazy transformacji gospodarczej w Polsce; rozpoczęcie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa; koncepcja Strefy odpowiedzią na dramatyczną sytuację miasta i regionu (wysokie bezrobocie, zbędny majątek produkcyjny, brak ofert na rynku pracy).

1994

Ustawa Sejmu RP o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawodawstwo wykonawcze Rady Ministrów.

1995

Rozporządzenie Rady Ministrów o ustanowieniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Uroczyste otwarcie z udziałem Premiera RP.

Utworzenie pierwszej w Polsce SSE - EURO-PARK MIELEC, jako projektu pionierskiego w polskiej gospodarce. ARP S.A. mianowana ustawowo zarządzającym pierwszą polską strefą ekonomiczną EURO-PARK.

1996

Rozpoczęcie procedury wydawania zezwoleń na działalność w Strefie.

Pierwsze zezwolenie na działalność w mieleckiej strefie (kwiecień 1996).

2001-obecnie

Rozszerzanie terenu SSE EURO-PARK MIELEC i tworzenie podstref z lokalizacjami poza Mielcem.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC obejmuje 33 podstrefy o łącznym obszarze ponad 1724 ha w 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.