A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaEvent Name Korzystniejsze warunki inwestowania do 2016 !
Start Date 25th Feb 2014 8:47am
End Date 31st Dec 2015 12:33pm
Duration 674 days, 3 hours and 46 minutes
Description
Korzystniejsze warunki  inwestowania do 2016 r.
możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji
max. pułap pomocy publicznej  do 31.12.2016
złagodzenie kryterium włączania do stref gruntów prywatnych
dopuszczenie reinwestycji na terenach włączonych do strefy jako grunty prywatne