A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaprojektuj Swój Zysk

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk”.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu Zaprojektuj Swój Zysk”.

 

Projekt Zaprojektuj Swój Zysk realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).

 

Umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a Instytutem Wzornictwa Przemysłowego ma na celu stworzenie warunków korzystnie wpływających na innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

 

Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

 

Uczestnictwo przedsiębiorców w projekcie pozwala między innymi na udział w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych, nawiązanie współpracy z projektantami oraz z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy i budowę jej wizerunku jako firmy innowacyjnej. Korzyści dla przedsiębiorców z udziału w projekcie to zdobycie wiedzy z zakresu metodyki wdrażania nowych produktów, podniesienie kompetencji kadry w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych i konkurencyjnych produktów i usług.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  pod numerem telefonu (22) 695 36 78 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytania na adres: dorota.domanska@arp.com.pl

 

Realizacja warsztatów stacjonarnych dla przedsiębiorców została już zakończona. W ramach projektu ZSZ trwają jednak cały czas szkolenia e-learningowe. Zapraszamy do udziału w jedynych na świecie e-learningowych warsztatach z zakresu zarządzania wzornictwem!

Udział w warsztatach e-learningowych pozwoli zdobyć wiedzę przekazywaną także podczas warsztatów stacjonarnych projektu ZSZ. Zapraszamy więc do skorzystania z warsztatów on-line przedsiębiorców i projektantów, którzy nie brali udziału w warsztatach stacjonarnych ZSZ lub osoby chcące utrwalić wiedzę zdobytą podczas szkoleń stacjonarnych. Po ukończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w warsztacie. Warunkiem ukończenia warsztatu jest zaliczenie testu końcowego, tzw. postestu.

Zakres warsztatów obejmie praktyki działań na poszczególnych etapach procesu wdrażania nowych produktów wzorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji niezbędnych menedżerom, a także specjalistom odpowiedzialnym za różne zadania związane z rozwojem nowych produktów w firmie. Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie projektu www.zsz.com.pl

Contact:

Phone:

Email: