A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaBlue Gas – Polski Gaz Łupkowy

Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP).

Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego

Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z  wydobyciem gazu łupkowego.

 

Główny cel programu: rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy programu: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.


Adresatami Programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, a wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi:

• przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego;
• w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych;
• liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

Oprócz dotacji z NCBR w  ramach Programu możliwe jest otrzymanie przez dużego przedsiębiorcę pożyczki od ARP S.A. na sfinansowanie do 80% niepokrytych dotacją kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez przedsiębiorcę łącznie na badania przemysłowe i pracę rozwojowe.

 

Pożyczka jest udzielana na okres do 7 lat z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału na czas realizacji prac badawczych i rozwojowych w ramach projektu.

Informacje dotyczące warunków finansowania zostały zawarte w Zasadach udzielania przez ARP S.A. pożyczek w II  konkursie w ramach programu wsparcia rozwoju technologii związanych z pozyskiwaniem gazu łupkowego.

Wniosek o udzielenie pożyczki w formie papierowej należy złożyć na adres ARP S.A. ul. Nowy Świat 6/12. 00-400 Warszawa

 

Nabór wniosków o pożyczkę ARP S.A. trwa od 13 stycznia 2014 do 13 lipca 2014 r.


Kontakt w ARP S.A.:

ARP S.A Oddział w Warszawie                      
Wojciech Majewski
Tel. (+48 22) 460 36 31
e-mail:
wojciech.majewski@arp.com.pl


Koordynator programu z ramienia NCBR:

Maria Bojanowska
Tel. +48 515 061 549
e-mail:
maria.bojanowska@ncbr.gov.pl

Contact:

Phone:

Email: