A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaTarcza ARP

  • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz prowadzisz rachunkowość na zasadach pełnej księgowości?
  • Prowadzisz działalność minimum przez 12 miesięcy?
  • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
  • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)?
  • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
  • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

Produkty ARP:

  • LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE
  • POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM
  • POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP

Szczegółowe informacje na stronie: www.arp-tarcza.pl.