A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie na konferencję „Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód”

Urząd Miejski w Lubaczowie przygotowuje się do organizacji konferencji „Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód”. Chce w ten sposób promować tereny inwestycyjne w podstrefie i łączyć ludzi biznesu.

2 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się konferencja Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód. Wydarzenie to jest kontynuacją konferencji z grudnia 2015 roku pt. Nowe perspektywy i formy współpracy w ramach przygranicznej polsko-ukraińskiej sieci parków przemysłowych, która poświęcona była informacji i promocji terenów inwestycyjnych przygotowanych w Lubaczowie oraz u partnerów na Ukrainie.

W wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w Lubaczowie został przygotowany teren przeznaczony dla działalności wytwórczo-przemysłowej, łącznie 22,68 ha. Wartość wykonanych prac to ponad 4,6 mln zł. Jest to w pełni uzbrojony teren inwestycyjny, dobrze skomunikowany, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. 29 grudnia 2016 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC o tereny Parku Przemysłowego w Lubaczowie.

Konferencja skierowana jest do:

  • przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Lubaczowie i innych obszarach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC,
  • ludzi biznesu z Polski i Ukrainy, pragnących uzyskać aktualną wiedzę na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach,
  • instytucji otoczenia biznesu, pracujących na rzecz przedsiębiorców,
  • samorządów zainteresowanych pozyskiwaniem inwestycji gospodarczych na swoim terenie.

Szczegółowych informacji o konferencji udziela Pan Paweł Głaz – inspektor ds. obsługi inwestorów UM w Lubaczowie, tel. 16 6328010 w. 42, e-mail: p.glaz@um.lubaczow.pl

Więcej informacji na temat Parku Przemysłowego Lubaczów oraz możliwości inwestowania w Lubaczowie można znaleźć na stronie: www.inwestycje.lubaczow.pl Na tej stronie zamieszczony został również program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

Załączniki: