A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZamówienia systemu ONZ

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP i ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zapraszają do udziału w szkoleniu „Rynek zamówień organizacji międzynarodowych w zasięgu polskich firm: zamówienia systemu ONZ”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli sektora prywatnego, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w rynku zamówień zagranicznych i zamówień organizacji międzynarodowych, w szczególności systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Szczegóły na stronie: www.iph.krakow.pl/szkolenie-rynek-zamowien

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Rak, tel.: (12) 428 92 57, e-mail: mrak@iph.krakow.pl